Opracovanie kovov

Podstatná časť našej činnosti súvisí s obrábaním všetkých kovových materiálov v kusovej i sériovej produkcii. Kovoobrábanie prebieha: sústružením, frézovaním, brúsením, vrtaním, rezaním. Sériovu strojárensku výrobu a kovoobrábanie prevádzame na moderných CNC strojoch, ktoré sú doplnené konvečným strojovým parkom. Práce sa prevádzajú podľa priloženej technickej dokumentácie alebo podľa požiadaviek zákazníka. Podľa potreby poskytujeme tiež vypracovanie variantných ponúk na rôzne druhy materiálu.