Rezanie kyslíkom

Rezanie plameňom prevádzame na páliacej linke Air Liquide, pričom konštrukčné možnosti linky umožňujú rezať materiál až do hrúbky 250mm na ploche 2000 x 6000mm.
Dokumentáciu je možné dodať vo formáte DXF, alebo ako bežný technický výkres. Rozmerové tolerancie sú v súlade s STN EN ISO 9013 II B. Akosť reznej plochy je v súlade s STN EN ISO 9013 stupeň II.
Naši zamestnanci Vám bezplatne vytvoria nezáväznú cenovú ponuku.