Delenie materiálu prenosnou plazmou

Plazmové rezanie poskytujeme aj prenosnou plazmou do hrúbky 40 mm (oceľ).
Výhoda je možnosť delenia resp. úpravy priamo u zákazníka, alebo na stavbe.