Stavebná činnosť 
• výkopové práce pre IS (kanalizácie, vodovody, plyn, NN, VN)
• hĺbenie základov
• nakladanie a premiestňovanie zeminy
• úprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice)