Konická zakružovačka plechu

• hydraulická zakružovačka plechu M2008 L P 4-valcová 2050×8/6

Je to štvorvalcová hydraulická zakružovačka. Je určená pre sériovú výrobu, pretože celý technologický proces je skrátený na minimum. Model MH (4HRB) má dva hnacie valce a dva hnané valce, čo zaručuje bezproblémový technologický proces zakružovania. Všetky štyri valce sú kalené a brúsené. Pre pohon je použitá bezúdržbová planétová prevodovka s hydromotorom, čím je zabezpečené priame sprevodovanie bez straty potrebnej sily.
Štvorvalcové zakružovačky umožňujú takmer úplné počiatočné zakruženie, čo prakticky minimalizuje počiatočnú rovnú plochu na zakruženom plechu.

Štandardné prevedenie:
› dve digitálne odmeriavania polohy bočných valcov,
› kalené zakružovacie valce na 50 – 55 HRC,
› hydraulicky naklonitelné zakružovacie valce pre kónické zakruženia,
› hydraulicky ovládané otvorenie horného valca
› centrálny, ergonomicky riešený ovládací panel,
› hydraulická ochrana proti preťaženiu,
› permanentné mazanie

NC Easy command s ukladaním polohy jednotlich valcoch, pamäť posledného profilu zakruženia – Pamäť 300 programov až v 99 krokoch

 

Prac. dĺžka Hr. oh. Hr. predoh. HV SV BV kW Hmotnosť dĺžka šírka výška prac. výška
2050 8 6 190 170 150 4 3400 3370 1080 1245 805