Delenie materiálu plazmou

Na presné tvarové rezanie používame výkonné pálice automatické CNC linky VANAD/ Thermal Dynamics. Sú určené na rezanie nerezových a konštrukčných ocelí, ako aj na meď a hliník. Automatická linka Vanad 891 umožňuje rezanie materiálu v hrúbke od 1-25 mm na ploche 2500 x 6000 mm.
Dokumentáciu je možné dodať vo formáte DXF, alebo ako bežný technický výkres. Rozmerové tolerancie sú v súlade s STN EN ISO 9013 II B. Akosť reznej plochy je v súlade s STN EN ISO 9013 stupeň II.