Spracovanie, ohýbanie betonárskej ocele

• plnoautomatizované ohýbanie betonárskej ocele od 6mm do 32mm
• krátke dodacie lehoty
• veľké skladové zásoby, garancia dohodnutý cien
• balenie výrobkov podľa požiadavky zákazníka
• doprava materiálu priamo na stavbu

DOPLNKOVÝ MATERIÁL
› siete do betónu
› dištančné prvky
› viazací drôt
› klince
› ponuka stavebného materiálu